Η σοβαρή ή βαριά απώλεια ακοής θέτει σημαντικές προκλήσεις για την ακοή στην καθημερινή ζωή. Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε το ReSound Magna™ – ένα ισχυρό, ψηφιακό, πολύ δυνατό οπισθοωτιαίο ακουστικό – για τη μεγιστοποίηση της ακουστικότητας και τη μείωση του στρες στις καθημερινές καταστάσεις ακρόασης.

Συχνά, οι άνθρωποι με σοβαρή ή βαριά απώλεια ακοής πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να ακούσουν και να κατανοήσουν την ομιλία – ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Για την υποβοήθηση των χρηστών SP ώστε να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις, το ReSound Magna διαθέτει το Surround Sound by ReSound – μια στρατηγική επεξεργασίας σχεδιασμένη έτσι ώστε να ενισχύει τον ήχο, ενώ ταυτόχρονα μιμείται τα χαρακτηριστικά της φυσικής ακοής. Έτσι, ο χρήστης βιώνει πλήρη, εμπλουτισμένη και λεπτομερή ενίσχυση με εξαιρετική ποιότητα ήχου. Το ReSound Magna διαθέτει επίσης τη δυνατότητα προσαρμοστικής κατευθυντικότητας με ενσωματωμένο Wind Noise Management που βοηθά τους χρήστες να ακούνε την ομιλία πιο εύκολα σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μειώνοντας τον θόρυβο του ανέμου, αυξάνει επίσης την άνεση του χρήστη, επιτρέποντάς του να είναι πιο δραστήριος σε εξωτερικούς χώρους.