Το Resound Verso προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ήχου με την καλύτερη διαχείριση σε ανατροφοδότηση. Παρέχει τη σαφήνεια του λόγου διαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως τα εστιατόρια, η αγορά κλπ. Μειώνει την πιθανότητα σφυρίγματος και ανατροφοδότησης, παρέχοντας παράλληλα βαθύ και πλούσιο ήχο. Διατηρεί την ποιότητα του ήχου της μουσικής, έτσι ώστε να ακούγεται πιο πλούσιος, πληρέστερος και πιο φυσικός. Η Binaural λειτουργικότητα καθιστά εύκολο για τους ασθενείς να χρησιμοποιούν και τα δύο ακουστικά και επιτρέπει συνεργάζονται απμονικά για την προσαρμογή και τη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων για διαφορετικά περιβάλλοντα ακρόασης. Συνδέστε την τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο ή ένα μικρόφωνο που χρησιμοποιείτε από έναν σύντροφο και απολαύστε την συνεργασία τους με το Verso που αναλύει το περιβάλλον ακρόασης και παρέχει εξαιρετικά φυσική ποιότητα ήχου.