Κόσοβο – Πρίστινα
Str Shadervani 20
Τηλ.: 0685965450