Παύλου Μελά 15, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310221035-221036