Μεταμορφώσεως & Κοτυώρων 36, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310427171