Βαρηκοΐα Νευροαισθητήριος

Βαρκοΐα Νευροαισθητήριος

Βαρηκοΐα Νευροαισθητήριος. Η δυσλειτουργία σε αυτόν τον τύπο είναι στο  έσω ούς, όπου εκεί ο ήχος όχι μόνο μειώνεται αλλα μπορεί και να  παραμορφώνεται δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την διάκριση των λέξεων.