Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας

Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας. Οφείλεται σε δυσλειτουργία του έξω και μέσου  αυτιού. Ο ήχος καθώς περνάει από το σημείο αυτό του αυτιού συναντά  κάποιο εμπόδιο και μειώνεται έτσι η ακουστική του ενέργεια. Είναι ο ποιό εύκολος τύπος βαρηκοϊας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της  θεραπευτικής προσέγγισης ή την χρήση ακουστικών βαρηκοίας.