Τι είναι η Βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα

Τι είναι η βαρηκοΐα;  

Η βαρηκοΐα περιγράφει συνήθως τη σταδιακή απώλεια της ακοής, που παρατηρείται με την αύξηση της ηλικίας, προκαλώντας βλάβες κυρίως στην ικανότητα αντίληψης υψηλών συχνοτήτων, όπως είναι ο ανθρώπινος λόγος. Η βαρηκοΐα προσβάλλει περίπου το 25% των ανθρώπων ηλικίας από 65 έως 75 ετών και το 50% των ανθρώπων άνω των 75 ετών.

Πώς μπορώ να αξιολογήσω το βαθμό στον οποίο έχει μειωθεί η ακοή μου;

Ο ωτορινολαρυγγολόγος είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ειδικές εξετάσεις, όπως το ακουόγραμμα, ώστε να καθορίσει το βαθμό στον οποίο έχει μειωθεί η ακοή, καθώς και την περιοχή των συχνοτήτων που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, η ιατρική αξιολόγηση είναι χρήσιμη για να αποκλειστούν σοβαρότερα αίτια απώλειας της ακοής.

Πώς μπορώ να βοηθηθώ;

Η βαρηκοΐα εξελίσσεται και επιδεινώνεται σταδιακά με την πάροδο της ηλικίας, δυσχεραίνοντας την αντίληψη και την επικοινωνία. Δεν υπάρχει θεραπεία και η αντιμετώπιση εστιάζεται στη βελτίωση της ακοής με τη χρήση ειδικών ενισχυτικών βοηθημάτων.

Οι πληροφορίες που θα βρείτε εδώ δε συνιστούν προτροπή χρήσης οποιουδήποτε σκευάσματος ή θεραπευτικής αγωγής. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας.