Διαβήτης

Διαβήτης

   Οι διαβητικοί διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να υποστούν απώλεια ακοής.
     Μια μεγάλη εθνική αμερικανική μελέτη έχει επιβεβαιώσει τη συσχέτιση μεταξύ διαβήτη και της απώλειας ακοής. Η νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η απώλεια ακοής είναι περίπου δύο φορές πιο διαδεδομένη μεταξύ των διαβητικών, από το γενικό πληθυσμό. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο διαβήτης είναι ένας σαφής παράγοντας κινδύνου για την απώλεια της ακοής. Ο διαβήτης προκαλεί συχνά ζημίες στο εσωτερικό αυτί στα νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό θεωρείται ως η πιθανότερη αιτία της απώλειας της ακοής.
     Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, περιλάμβανε 5.140 άτομα ηλικίας μεταξύ 20 και 69 ετών. Σχεδόν ένας στους 10 ήταν διαβητικός.
     Μεταξύ αυτών που πάσχουν από διαβήτη το 21 τοις εκατό βρέθηκαν να έχουν απώλεια ακοής στις χαμηλές και μεσαίες συχνότητες, σε σύγκριση με μόλις 9 τοις εκατό των μη διαβητικών. 54 τοις εκατό των διαβητικών είχε πρόβλημα ακοής σε ήχους υψηλής συχνότητας, σε σύγκριση με 32 τοις εκατό των μη διαβητικών ατόμων.
   Οι ερευνητές συνιστούν ακοολογικό έλεγχο όλων των διαβητικών.

Πηγή: Annals of Internal Medicine, όγκος 149, αριθμός 1.
Δημοσιεύθηκε www.hear-it.org στις 8 Οκτωβρίου 2008.