Ακουστικά Βαρηκοΐας

Ακουστικά Βαρηκοΐας

Τα ακουστικά βαρηκοΐας αποτελούν το συνηθέστερο τρόπο ακουστικής ενίσχυσης. Στη σημερινή εποχή πρόκειται για ιδιαίτερα εξελιγμένες συσκευές επεξεργασίας, κωδικοποίησης και ενίσχυσης του ήχου. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια.

Σε σχέση με το μέγεθος διακρίνονται σε οπισθοωτιαία (τοποθετούνται πίσω από το πτερύγιο του αυτιού), σε ενδοωτιαία (τοποθετούνται στην είσοδο του αυτιού) και σε ενδοκαναλικά (τοποθετούνται εξολοκλήρου μέσα στον έξω ακουστικό πόρο, το σωλήνα που οδηγεί από την είσοδο του αυτιού προς το τύμπανο).

Σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας του ήχου διακρίνονται σε αναλογικά και ψηφιακά. Η κύρια διαφορά βρίσκεται στο γεγονός, ότι στα ψηφιακά ακουστικά το εισερχόμενο ακουστικό σήμα ψηφιοποιείται, δηλαδή μετατρέπεται σε σειρά ψηφίων 0/1, όπως συμβαίνει σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ψηφιοποίηση προσφέρει ευρείες δυνατότητες επεξεργασίας του σήματος της ομιλίας, το οποίο κυρίως μας ενδιαφέρει.

Σε σχέση με την ενίσχυση του ήχου, διακρίνονται σε γραμμικής και μη γραμμικής. Τα γραμμικής ενίσχυσης, τα οποία ουσιαστικά τείνουν να καταργηθούν, ενισχύουν όλους τους ήχους το ίδιο, είτε πρόκειται για σιγανούς είτε για δυνατούς ήχους. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται συνθήκες ενοχλητικής ακρόασης. Τα μη γραμμικής ενίσχυσης εφαρμόζουν την τεχνική της συμπίεσης. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική οι σιγανοί ήχοι ενισχύονται περισσότερο σε σχέση με τους δυνατότερους. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία ακρόασης, η οποία προσομοιάζει περισσότερο στη φυσιολογική ακοή.

Σε σχέση με τη δυνατότητα ψυφιακού προγραμματισμού διακρίνονται σε προγραμματιζόμενα και μη προγραμματιζόμενα. Στα προγραμματιζόμενα υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής παρέμβασης και αλλαγής διαφόρων παραμέτρων του ακουστικού.

Σε σχέση με τη δυνατότητα μνήμης διακρίνονται σε ακουστικά με πολλές μνήμες και σε ακουστικά με μία μνήμη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε ένα ακουστικό πολλαπλής μνήμης έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε ρυθμίσεις πχ για ένα ήσυχο περιβάλλον και ρυθμίσεις για ένα θορυβώδες περιβάλλον και να εναλλάσσουμε τη λειτουργία του ακουστικού ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε κάθε φορά.

Σε σχέση με τον αριθμό καναλιών (μπάντες) υπάρχουν σήμερα ακουστικά με πολλά κανάλια (μπάντες). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα ακουστικό με πολλά κανάλια διαχωρίζει τον ήχο σε ζώνες διαφορετικών συχνοτήτων πχ. χαμηλές (μπάσα), μεσαίες, υψηλές (πρίμα) και διάφορες υποδιαιρέσεις αυτών. Με αυτό τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε τη λειτουργία του ακουστικού με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να πλησιάζουμε την εμπειρία ακρόασης του φυσιολογικού αυτιού.

ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ITE: «Μέσα στο αυτί», ακουστικά βαρηκοΐας

 • Διπλά μικρόφωνα για καλύτερη ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον.
 • Μεγαλύτερο ενισχυτή για πιο σοβαρές απώλειες ακοής.
 • Έλεγχος έντασης ήχου και κουμπιά αλλαγής προγράμματος.
 • Λιγότερο κίνδυνο ανάδρασης (σφυρίγματα) που οφείλεται στην καλύτερη εφαρμογή στο κανάλι του αυτιού.
 • Είναι πιο εύκολος ο χειρισμός τους, ιδιαίτερα  από  άτομα με αρθρίτιδα ή ανεπάρκεια όρασης.


 ITC: «Μέσα στον ακουστικό πόρο» ακουστικά βαρηκοΐας.

 • Διπλά  μικρόφωνα για καλύτερη ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον.
 • Έλεγχος έντασης ήχου και πλήκτρα αλλαγής προγράμματος.
 • Λιγότερο διακριτά από τα ITE.

CIC: «Εντελώς μέσα στον ακουστικό πόρο» ακουστικά βαρηκοΐας.

 • Αισθητικό αποτέλεσμα πολύ διακριτικό.
 • Χρησιμοποιεί τις φυσικές ακουστικές ιδιότητες της ανατομίας του εξωτερικού αυτιού.

BTE: «Πίσω από το αυτί», ακουστικά βαρηκοΐας

 • Αποτελείται από το εκμαγείο και το ακουστικό βαρηκοΐας.
 • Το εκμαγείο εφαρμόζει στο αυτί και το ακουστικό βοήθημα κάθεται πίσω από το αυτί.
 • Τα 2 μέρη συνδέονται μέσω ενός σωλήνα που επιτρέπει ήχο να ταξιδέψει από την βοήθημα στο αυτί.
 • Διπλά μικρόφωνα για καλύτερη ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον.
 • Μεγαλύτερος ενισχυτής για σοβαρές απώλειες ακοής.
 • Έλεγχος έντασης ήχου και κουμπιά αλλαγής προγραμμάτων.
 • Λιγότερο κίνδυνο ανάδρασης (σφυρίγματα) που οφείλεται στην απόσταση μεταξύ μικροφώνου και μεγαφώνου.
 • Είναι πιο εύκολο να χειριστεί από τα άτομα με αρθρίτιδα ή ανεπάρκεια όρασης.

RIC ή RITE: «δέκτη στο αυτί», ακουστικά βαρηκοΐας

 • Αυτό το είδος ενίσχυσης είναι ένα υβρίδιο του τυπικού BTE.
 • Το ακουστικό είναι περίπου το 1/3 του μεγέθους ενός τυπικού BTE.
 • Το ηχείο στηρίζεται στο κανάλι του αυτιού και το κύριο τμήμα BTE ενίσχυσης είναι πίσω από το αυτί.
 • Το κανάλι του αυτιού αφήνεται ανοιχτό για τη ροή του αέρα.
 • Πολύ άνετα - σχεδόν αισθάνεστε σαν να ακούτε χωρίς την βοήθεια του ακουστικού.
 • Αισθητικά αποτέλεσμα - πολύ διακριτικό.
 • Διπλά μικρόφωνα για καλύτερη ακρόαση σε θορυβώδες περιβάλλον.
 • Διατίθεται με τυπικό ή μεγαλύτερο ενισχυτή για σοβαρές απώλειες ακοής.

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ICIC :  “Αόρατα CIC” ακουστικά βαρηκοΐας

 • Αισθητικό αποτέλεσμα πάρα πολύ διακριτικό.
 • Χρησιμοποιεί τις φυσικές ακουστικές ιδιότητες της ανατομίας του εξωτερικού αυτιού.
 • Λεπτή κατασκευή και επεξεργασία με laser.