Γονείς

Γονείς

Οι γονείς έχετε τις περισσότερες πιθανότητες να παρατηρήσετε την απώλεια ακοής στο παιδί σας. Τυπικά η απώλεια ακοής είναι ανιχνεύσιμη στην ηλικία των δύο ετών.
    Στατιστικά στοιχεία από έρευνα που έγινε το 1999 από το Κέντρο Πληροφόρισης της Δανίας δείχνουν ότι σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις, οι γονείς είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να ατιληφθούν ότι τα παιδιά τους υποφέρουν από απώλεια ακοής. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι πρώτες υποψίες για τα προβλήματα ακοής γεννώνται συχνά από το νηπιαγωγείο ή τον οικογενειακό γιατρό.
    Στην έρευνα έλαβαν μέρος 600 οικογένειες της Δανίας με παιδιά με προβλήματα ακοής.
     Όταν η γονείς φρόντιζαν τα παιδιά τους στο σπίτι, ήταν αυτοί που αντιλήφθηκαν το πρόβλημα στο 75% των περιπτώσεων. Όταν και οι δύο γονείς εργάζονταν εκτός σπιτιού, το ποσοστό κατέβηκα στο 60% των περιπτώσεων.
     Η έρευνα έδειξε επίσης ότι, κατά κανόνα, η απώλεια ακοής είναι η πρώτη που παρατηρείται όταν το βρέφος είναι περίπου δύο ετών. Ένα παιδί που πάσχει από σοβαρή ή βαριά απώλεια ακοής ήταν, κατά μέσο όρο, 21,4 μηνών, όταν το επιβαβαιώθηκε το πρόβλημα.Μεταξύ των παιδιών με μέτρια απώλεια ακοής, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 27,4 μήνες.
     Στην έρευνα, το 61,3% δήλωσαν ότι δεν έλαβαν επαρκείς πληροφορίες, και το 30,3% δήλωσε ότι έλαβε πολύ λίγες πληροφορίες. Ενώ το 66,6% έκρινε ότι το επαγγελματικό σύστημα δεν βοήθησε, και το 22,1% δήλωσαν ότι είχαν να χειριστεί την κατάσταση οι ίδιοι.