FM Συστήματα

FM Συστήματα

Τα FM συστήματα εφαρμόζονται σε παιδιά με βαρηκοΐα, τα οποία είτε φορούν ακουστικό είτε κοχλιακό εμφύτευμα. Συνήθως χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπου το περιβάλλον είναι θορυβώδες. Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι ακόμη και αν το παιδί φορά ακουστικό η φωνή του δασκάλου "χάνεται" μέσα στο θόρυβο της τάξης.

Τα παιδιά για να ακούσουν καθαρά και να καταλάβουν την ανθρώπινη φωνή χρειάζονται η ένταση της φωνής να είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερη από την ένταση του θορύβου. Αντίστοιχα, οι ενήλικες χρειάζονται 2 φορές μεγαλύτερη την ένταση. Επιπλέον, σύμφωνα με το φυσικό νόμο, που διέπει την ένταση του ήχου, ο διπλασιασμός της απόστασης από το δάσκαλο οδηγεί σε ελάττωση της έντασης κατά 6 dB.

Τα FM συστήματα αντιμετωπίζουν επιτυχώς το πρόβλημα, προσλαμβάνοντας τον ήχο απευθείας από την πηγή (δάσκαλος) και μεταδίδοντάς τον με ραδιοφωνικό σήμα στο ακουστικό ή κοχλιακό εμφύευμα το παιδιού. Ο δάσκαλος φορά ένα μικρόφωνο, το οποίο προσλαμβάνει τον ήχο κοντά στο στόμα του και τον μεταδίδει στο δέκτη, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο ακουστικό του παιδιού.

Το αποτέλεσμα είναι ο μαθητής να ακούει καθαρά τη φωνή του δασκάλου, με ελάχιστη επίδραση του θορύβου και με τη δυνατότητα και ο μαθητής να κάθεται όπου θέλει στην τάξη και ο δάσκαλος να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα ή να γυρίσει προς τον πίνακα, χωρίς ο μαθητής να χάνει μέρος της προφορική διδασκαλίας. Σε προηγμένες χώρες, η χρήση των FM συστημάτων έχει καθιερωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε στον Καναδά για παράδειγμα τα σχολεία έχουν FM συστήματα, τα οποία και παραχωρούν για σχολική χρήση.

Η σύγχρονη τάση είναι η χρήση των FM συστημάτων σε παιδιά με Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας