Δυσκολίες

Δυσκολίες

Στα βαρήκοα παιδιά η εφαρμογή ακουστικών πρέπει να γίνεται ήδη από τη βρεφική ηλικία έτσι ώστε να υπάρχει το μεγαλύτερο όφελος από την πλαστικότητα του εγκεφάλου. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες, τις οποίες ξεπερνούμε όταν είμαστε συστηματικοί στην αντιμετώπιση τους.

  • Διαγνωστικές δυσκολίες. Αν και σήμερα ο ανιχνευτικός έλεγχος της ακοής στη νεογνική ηλικία εντοπίζει με σχετική ευκολία την ύπαρξη προβλήματος ακοής, ωστόσο η διάγνωση του επιπέδου της βαρηκοΐας προβάλλει σημαντικές απαιτήσεις. Πρωτίστως απαιτείται τεχνογνωσία. Δεν αρκεί η ύπαρξη τεχνικού εξοπλισμού. Χρειάζεται κυρίως γνώση των διαφόρων εξεταστικών μεθόδων, εμπειρία στην εξέταση πολύ μικρών παιδιών και κυρίως ευελιξία στην τροποποίηση του διαγνωστικού ελέγχου. Πολλές φορές χρειάζεται να αλλάξουμε κατά τη διάρκεια της εξέτασης την ίδια την εξεταστική μέθοδο.
  • Μετά τη διάγνωση έχουμε συνήθως να αντιμετωπίσουμε την αντίδραση των γονέων. Η απογοήτευση, η στενοχώρια, η απόγνωση και ο φόβος μπροστά στις επερχόμενες δυσκολίες μπορεί να οδηγήσουν σε άρνηση του προβλήματος. Δεν είναι λίγοι οι γονείς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αποδεχθούν το πρόβλημα και έχασαν πολύτιμο χρόνο για την αντιμετώπιση του.
  • Ο ακουστικός πόρος, δηλαδή η είσοδος του αυτιού είναι μικρός και δυνατόν να υπάρχουν δυσκολίες στην τοποθέτηση του ακουστικού.
  • Το πτερύγιο, δηλαδή το εξωτερικό αυτί, είναι μικρό και μαλακό και μερικές φορές το ακουστικό μπορεί να το διπλώνει προς τα κάτω.
  • Ο φόβος της γνώμης και των σχολίων της κοινωνίας.

Η εμπειρία εκατομμυρίων οικογενειών σε όλο τον κόσμο δείχνει ξεκάθαρα ότι όλες αυτές οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν. Ιδιαίτερα σε μια εποχή, όπου η χρήση των κινητών τηλεφώνων, των φορητών συσκευών μουσικής, των ακουστικών και των bluetooth καθιστούν την ύπαρξη κάποιας συσκευής στο αυτί συνηθισμένο φαινόμενο της καθημερινής μας ζωής.