Ακοή & Διάβασμα

Ακοή & Διάβασμα

Η σύνδεση μεταξύ της ακοής και της ανάγνωσης στους νέους μαθητές.

Ποιές είναι οι δεξιότητες ανάγνωσης στις πρώτες τάξεις;
Το διάβασμα ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας για κάθε τάξη. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

•Αναγνώριση των διαφορών μεταξύ γραμμάτων, λέξεων και φράσεων
•Αναγνώριση του τι σημαίνει μιά λέξη από τον ήχο των γραμμάτων που την αποτελούν (αποκωδικοποίηση).
•Ανάμειξη δύο ή τεσσάρων ήχων σε μια λέξη.
•Αλλαγή του ήχου σε μια λέξη για να δημιουργηθεί μια νέα.

Όλες οι δεξιότητες αυτές βασίζονται σε προσεκτική παρακολούθηση (ακοή).

Μπορεί η απώλεια της ακοής να επηρεάζει αυτές τις δεξιότητες ανάγνωσης;
ΝΑΙ! Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ ακοής της ομιλίας και ανάγνωσης.
Η πρώτη δεξιότητα στην ανάγνωση είναι να μάθει το παιδί να εφαρμόσει έναν ήχο με ένα συγκεκριμένο γράμμα  (δηλαδή,Β Βιβλίο). Αυτή είναι η ικανότητα που ονομάζεται σύνδεση ήχος-γράμμα.

Γιατί να ξεκινήσω τώρα;
    Ένα παιδί χρειάζεται ακουστικά ερεθίσματα για 5-6 χρόνια πριν ο εγκέφαλός του είναι έτοιμος να κάνει τη σύνδεση μεταξύ των γραμμάτων του αλφαβήτου και του ήχου που συνδέονται με αυτά.
     Όταν τα παιδιά δεν έχουν ακουστική υποβοήθηση για 5-6 χρόνια, είναι λιγότερο πρόθυμα να διαβάσουν και να μάθουν με τους συνομηλίκους τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ακοής και ανάγνωσης, επισκευθείτε τον ιατρό (ΩΡΛ) της περιοχής σας.

Έξι πράγματα μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν.

 1. Βοηθήστε το παιδί σας να ακούει την ομιλία όλη την ημέρα με ακουστική ενίσχυση (βοηθήματα ακοής, εμφυτεύματα, και τα συστήματα FM).
 2. Βοηθήστε το παιδί σας αναπτύξει την αντίληψή του επισημαίνοντας  με το δάκτυλό σας τις λέξεις, καθώς και τις φωτογραφίες διαβάζοντάς του κάποιο βιβλίο.
 3. Συζητήστε για τους ήχους των λέξεων. Αλλάξτε ένα γράμμα σε μια λέξη για να δημιουργήσετε μια άλλη λέξη που ομοιοκαταληκτεί.
 4. Χρησιμοποιείστε συχνά λέξεις που ξεκινούν με τον ίδιο ήχο με το όνομα του παιδιού σας (φθογγική συνειδητοποίηση).
 5. Κάντε συζήτηση για τα συνώνυμα και αντώνυμα.
 6. Βοηθήστε το παιδί σας να ακούει την ομιλία όλη την ημέρα με πλήρη ακουστικά ερεθίσματα.

Τοπικό σχολείο ή ένα εξειδικευμένο σχολείο
     Πολλοί γονείς με παιδιά που έχουν πρόβλημα ακοής προτιμούν τα παιδιά τους να φοιτούν στο τοπικό σχολείο και όχι σε κάποιο ειδικό σχολείο.
     Το τοπικό σχολείο μπορεί να είναι καλύτερο, επειδή και άλλοι μαθητές είναι από την περιοχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό λειτουργεί καλά, αλλά απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ της οικογένειας, του ακουολόγου και του προσωπικού του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί, λογοθεραπευτές και οι νοσοκόμες σχολείου συνήθως έχουν περιορισμένη πείρα με τα προβλήματα ακοής των παιδιών. Η συνεργασία με τον ακουολόγο σας μπορεί να παρέχει το προσωπικό του σχολείου με τις αναγκαίες πληροφορίες και συμβουλές.
     Όταν επιλέγετε το καλύτερο σχολείο για ένα παιδί με πρόβλημα ακοής οι γονείς θα πρέπει να λάβετε ορισμένα μέτρα, όπως:

Επίσκεψη του σχολείου για να διαπιστώσετε την κατάσταση της τάξης.

 • Βεβαιωθείτε ότι τεχνικά βοηθήματα, όπως ένα FM ή σύστημα καλωδίων βρόγχου είναι διαθέσιμο.
 • Συζητήστε τα θέματα με τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Αποκτήστε μια αίσθηση των πολιτικών και των στάσεων του σχολείου σε σχέση με προβλήματα ακοής και παιδιών με ειδικές ανάγκες
 • Ρίξτε μια ματιά στις αίθουσες διδασκαλίας. Έχουν χαλιά, κουρτίνες ή τα υλικά δεν υποστηρίζουν την καλή ακουστική.
 • Λάβετε υπ΄όψη σας το τοπικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών θορύβων πηγαίνοντας απρόσκλητος μέσα στην τάξη
 • Ρωτήστε ποιά είναι η εμπειρία του σχολείου στην κάλυψη των αναγκών παιδιών με προλήματα ακοής, και, εάν ναι, πώς αυτά τα παιδιά έλαβαν στήριξη.

Η ουσιώδης στήριξη των δασκάλων και των γονέων.

 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες ενός παιδιού με πρόβλημα ακοής, στο οποίο πρέπει να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για να ακούει. Είναι ύψιστης σημασίας το παιδί να μην αισθάνεται απομονωμένο από τα άλλα παιδιά. Η αίσθηση της απομόνωσης έχει ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στην γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού που θα μπορούσε να παρεμποδιστεί εάν το παιδί δεν μπορεί να επικοινωνήσει σωστά.
 • Καθ 'όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών η στήριξη των γονέων είναι απαραίτητη για τα παιδιά, και μέρος της ευθύνης τους είναι να παρακολουθούν διαρκώς εάν η υποστήριξη που λαμβάνουν τα παιδιά από το σχολείο είναι επαρκής.
 • Για πολλούς γονείς το μεγάλο ερώτημα είναι, “Μπορεί το παιδί μου να ενταχθεί στο σχολείο;” Η επιτυχής ένταξη εξαρτάται από μια ομαδική προσέγγιση και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υποστήριξης. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος για να διδάξουμε σε όλα τα παιδιά. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με την ομάδα του παιδιού σας από κατάλληλους επαγγελματίες.

Πηγή: Η Ένωση Βαρηκόων Δανίας, Ιανουάριος 2008